Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn van toepassingen op elke overeenkomst tussen Dream, Create & Inspire en wederpartijd, tenzij anders is overeengekomen.